Apie projektą    Apie sistemą    Registracija    Kontaktai
KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS: KURSAI  KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS: NAUJIENOS, KONFERENCIJOS 
Kurso duomenys


Parsisiųsti kurso aprašymą

Studijų kryptis: Medicina
Studijų sritis: Biomedicinos mokslai
Studijų pakopa: Tęstinės
Pavadinimas: Praktiniai peritoninės dializės klausimai slaugytojams
Pavadinimas anglų kalba:
Kodas: KMU181
Aukštosios mokyklos pavadinimas, kodas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Padalinys, teikiantis programą: Nefrologijos klinika
Programą teikiantis darbuotojas: O.Paškevičienė
Mokymosi trukmė: 0 m. 0 mėn. 1 sav. 0 d.
Apimtis valandomis: 36val.
Apimtis kreditais: 1.0
Išduodamas pažymėjimas: taip
Išduodamas pažymėjimas anglų kalba: ne
Išduodamo pažymėjimo lygmens kodas:

Kiti duomenys:

Profesinė kvalifikacija, kurią turintiems skirtas kursas: bendrosios praktikos slaugytojams, gydomosios aferezės specialistams, hemodializės specialistams
Tikslai: Suteikti ir pagilinti bendrosios praktikos slaugytojų teorines ir praktines žinias apie peritoninę dializę.
Minimalus išsilavinimas:
Specialieji reikalavimai:
Kurso programos kalba ir/ar kitos sąlygos:

Kurso programos turinys:

Nr. Temos pavadinimas Trukmė (valandos)
1. Peritoninės dializės samprata. trumpa peritoninės dializės samprata. trumpa peritoninės dializės istorija, peritoninė dializė Lietuvoje ir pasaulyje 1
2. Peritoninė dializė ir pilvaplėvė. Jos struktūra, pralaidumas 1
3. Peritoninei dializei naudojami tirpalai, jų sudėtis, dozavimas, vartojimo būdas ir trukmė 1
4. Peritoninei dializei pacientų parinkimas ir atlikimo metodai 1
5. Indikacijos ūmiai peritoninei dializei, atlikimo ypatumai 1
6. Intraperitoninių kateterių tipai, įvedimo būdai, komplikacijos 1
7. Peritoninės dializės atlikimo kokybės rodikliai. Praktinės hemodializės efektyvumo skaičiavimas 1
8. Peritoninės dializės komplikacijos: dažnis, priežastys, gydymo ypatumai 1
9. Peritonine dialize gydomų pacientų mityba, šeimininis gyvenimas ir poilsis 1
10. Darbas su peritonine dialize. Pacientų atostogos ir kelionės, patarimai jų metu 1
11. Ligonių atanka peritoninei dializei|: indikacijos, kontraindikacijos 2
12. Peritoninės dializės metodo, tirpalų bei schemos parinkimas 2
13. Dializuojamų pacientų mityba, tšeiminis gyvenimas ir poilsis. Peritoninio kateterio prailgintojo pakeitimas 2
14. Peritoninės dializės infekcinių komplikacijų diagnostika bei gydymo ypatumai pagal sukėlėją 2
15. Klinikiniai ir laboratoriniai požymiai, leidžiantys nustatyti neadekvačią peritoninę dializę bei pilvaplėvės laidumo sutrikimą 2
16. Praktiniai užsiėmimai 16
Iš viso 36.0

Kurso dėstytojai:

Dėstytojas Teorijos(val.) Praktikos(val.)
b.p.s Gėdvygienė V. 0 4
Dargevičienė Renata 6 4
lekt. dr. Kušleikaitė Neda 5 0
prof. dr. Bumblytė Inga Arūnė 4 0
b.p.s Paškevičienė Ona 5 8
Kurso programos temų aprašymas: Pagilinti žinias su peritoninės dializės veikimo principu fiziologiniu aspektu; priminti peritoninės dializės metodus, jų privalumus ir trūkumus; supažindinti su naujais peritoninės dializės tirpalais, jų charakteristikomis; išnagrinėti infekcines peritoninės dializės komplikacijas ir jų gydymo schemas pagal sukėlėją; išnagrinėti peritoninės dializės adekvatumą atspindinčius rodiklius, jų vertinimo praktinę naudą; aptarti pilvaplėvės laidumo sutrikimo priežastis ir klinikinę išraišką.
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius:
Tobulinimosi kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka):
Literatūra:
Atvykstant reikia turėti: Turėti medicininį chalatą


Ekspertizės vertinimo atlikimas:

Institucijos pavadinimas:
Institucijos kodas:
Ekspertai:
Ekspertizės data:


Suderinimas:

Institucijos pavadinimas:
Institucijos kodas:
Suderinimo data:


Tvirtinimas:

Institucijos pavadinimas:
Institucijos kodas:
Tvirtinimo data:

Pastabos:

Registravimo data:
2005-04-06
Studijų tipas: Stacionarios
Kaina: 0,00