Apie projektą    Apie sistemą    Registracija    Kontaktai
KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS: KURSAI  KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS: NAUJIENOS, KONFERENCIJOS 
Kurso duomenys


Parsisiųsti kurso aprašymą

Studijų kryptis: Medicina
Studijų sritis: Biomedicinos mokslai
Studijų pakopa: Tęstinės
Pavadinimas: Šoko diferencinė diagnostika ir gydymo principai (72 val.)
Pavadinimas anglų kalba:
Kodas: KMU136
Aukštosios mokyklos pavadinimas, kodas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Padalinys, teikiantis programą: Intensyvios terapijos klinika
Programą teikiantis darbuotojas: prof. D. Adukauskienė
Mokymosi trukmė: 0 m. 0 mėn. 2 sav. 0 d.
Apimtis valandomis: 72val.
Apimtis kreditais: 3.0
Išduodamas pažymėjimas: taip
Išduodamas pažymėjimas anglų kalba: ne
Išduodamo pažymėjimo lygmens kodas:

Kiti duomenys:

Profesinė kvalifikacija, kurią turintiems skirtas kursas: visų specialybių gyd. odontologams, visų specialybių gydytojams
Tikslai: Tobulinti ir papildyti žinias ir praktinius įgūdžius, būtinus anksti diagnozuojant, diferencijuojant ir tinkamai gydant įvairios etiologijos hipoperfuzijos sutrikimą - šoką.
Minimalus išsilavinimas:
Specialieji reikalavimai:
Kurso programos kalba ir/ar kitos sąlygos:

Kurso programos turinys:

Nr. Temos pavadinimas Trukmė (valandos)
1. Šokas: priežastys, patogenezė, klasifikacija 2
2. Ortostatinio kolapso, apalpimo, hipotenzijos ir šoko diferencinė diagnostika. Pirmoji pagalba 2
3. Bendrieji šoko diagnostikos, monitoravimo ir gydymo principai. 2
4. Cirkuliuojančio kraujo tūrio atstatymo ir palaikymo principai, priemonės, kontrolė. 2
5. Hipovoleminio šoko etiologija, patogenezė, klinika, diagnostika, gydymo principai, prognozė, profilaktika. 3
6. Ūminė alerginė I tipo rekacija. Anafilaktoidinė reakcija. Etiologiniai patogenetiniai skirtumai, klinika, diferencinė diagnostika. 2
7. Sepsinio šoko etiologija, predisponuojantys veiksniai, patogenezė, klinika, diferencinė diagnostika, gydymo principai. 3
8. Racionalios antimikrobinės terapijos empirinio parinkimo principai. Jos neefektyvumo priežastys ir pasėkmės. 2
9. Toksinio šoko sindromas: etiologija, patogenezė, diagnostika, gydymas, profilaktika. 2
10. Obstrukcinio šoko etiologija, patogenezė, klinika, gydymo taktika. 3
11. Endokrininio šoko etiologija, patogenezė, diagnostika, gydymo principai, profilaktika. 2
12. Hipovoleminio šoko gydymo ypatybės diabetinės ketoacidozės metu. 2
13. Kardiogeninio šoko etiologija, patogenezė, diagnostika, gydymo principai. 3
14. Kardiogeninės plaučių edemos etiologija, patogenezė, diagnostika, gydymo taktika. 2
15. Neurogeninio šoko etiologija, patogenezė, diagnostika, gydymas ir profilaktika. 2
16. Šoko nukraujavus diagnostika, pirmoji pagalba, prasidėjus kraujavimui ir jam užsitęsus. 1
17. Kraujavimo laboratorinė diagnostika ir klinikinis netekto kraujo tūrio įvertinimas. 1
18. Kraujo komponentų vartojimo indikacijos ir taktika. 2
19. Hipovolemijos gydymo taktika akušerinio kraujavimo atveju. 2
20. Kraujavimo iš plaučių gydymo ypatybės. 1
21. Kraujavimo į virškinamąjį traktą gydymo ypatybės. 1
22. Hipovoleminio šoko nudegus priežastys, patogenezė, pirmoji medicininė pagalba, profilaktika. 1
23. Infuziniai tirpalai: kristaloidai, koloidai 2
24. Distribucinio šoko priežastys, patogenezės ypatumai, klinika, gydymas. 2
25. Ūminė alerginė I tipo bei anafilaktoidinė reakcija: pagalba ir gydymas įvykio vietoje. 2
26. Riebalinės embolijos priežastys, klinika, obstrukcinio šoko profilaktika. 2
27. Nefrakcionuotas heparinas ir mažos molekulinės masės heparinas. Netiesioginio veikimo antikoaguliantai. Trombolizė. 1
28. Šoko dėl širdies ritmo ir laidumo sutrikimų pradinio gydymo principai. 1
29. Dauginės organų disfunkcijos sindromas. 1
30. Sepsinio šoko gydymo naujovės (Sepsis Surviving Campaign 2008) 1
31. Vazopresiniai aminai: parinkimas pagal šoko etiologiją. 1
32. Kateterinio sepsio etiologija, diagnostika, gydymas, profilaktika. 1
33. Bakteriologiniai metodai sepsinio šoko diagnostikoje. Klinikinė C-reaktyvinio baltymo reikšmė. 1
34. Praktikos darbai (šoko atvejų pagal tematiką nagrinėjimas, ligonių aptarimas, elektrokardiogramų analizė. 14
Iš viso 72.0

Kurso dėstytojai:

Dėstytojas Teorijos(val.) Praktikos(val.)
prof. Adukauskienė Dalia 36 36
Kurso programos temų aprašymas: 1. Aptariama kraujotakos homeostazės fiziologiniai aspektai.

2. Nagrinėjama hipovoleminio, anafilaksinio, sepsinio, obstrukcinio, endokrininio, kardiogeninio, neurologinio šoko skirtinga etiologija, patogenezė, diagnostika, ypač ankstyvioji ir diferencinė diagnostika bei gydymo principai, prognozė ir profilaktika.

3. Atnaujinamos įvarios kilmės šoko diagnostikos, gydymo ir profilaktikos žinios pagal naujausius algoritmus, rekomenduotus Europos ir Amerikos speciaizuotų mokslo draugijų.
Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius:
Tobulinimosi kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka):
Literatūra: 1. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of Seviere sepsis and septic shock:2008. Critical Care Medicine, 2008;26:1-33.

2. Yearbook of Intensive Care and Emergency Medicine. Springer (2008, 2007, 2006).

3. Irwin and Rippe's Intensive Care Medicine 6 ed. Lippincott Williams and Wilkins, 2007.

4. Ursula Easterday Heitz., Fluid, Electrolyte, and Acid - Base Balance. Fourth Edition St. Louis, Mosby 2001.
Atvykstant reikia turėti: Turėti medicininį chalatą


Ekspertizės vertinimo atlikimas:

Institucijos pavadinimas:
Institucijos kodas:
Ekspertai:
Ekspertizės data:


Suderinimas:

Institucijos pavadinimas:
Institucijos kodas:
Suderinimo data:


Tvirtinimas:

Institucijos pavadinimas:
Institucijos kodas:
Tvirtinimo data:

Pastabos:

Registravimo data:
2010-06-25
Studijų tipas: Stacionarios
Kaina: 0,00